A A A

Laryngologia

NFZ

  • lek. spec. otorynolaryngolog

dr n. med. Jakub Lubiński

Przyjmuje:

czwartek - 14.00 - 18.00

piątek     - 14.00 - 18.00

 

  • rezydent otorynolaryngolog

lek. med. Agata Tychowska

    Przyjmuje:

    wtorek -  10.00 - 14.00


Informacja i rejestracja: 91 311 33 01

 

Uwaga!

Informujemy, iż na wizytę do lekarza laryngologa są wymagane skierowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent w celu otrzymania danego rodzaju świadczenia może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących , tylko u jednego świadczeniodawcy.

Przypominamy, iż skierowanie do poradni specjalistycznych należy przekazać pracownikom rejestracji przy rejestracji osobistej, a w przypadku rezerwacji telefonicznej, oryginał skierowania należy dostarczyć lub przesłać pocztą w ciągu 14 dni roboczych od daty wpisu do kolejki. Niedostarczenie skierowania w w/w terminie, będzie skutkować skreśleniem pacjenta z listy oczekujących.