A A A

Diagnostyka laboratoryjna

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Hematologia, koagulologia
Nazwa badania Cena PLN Materiał
Morfologia  PEŁNA 11,5 Krew (EDTA)
Morfologia  KRÓTKA 8 Krew (EDTA)
Morfologia z palca z oprawą mikroskopową 18 Krew (EDTA)
Rozmaz z oprawą mikroskopową  (wg Schillinga) 10 Krew (EDTA)
Retikulocyty 15 Krew (EDTA)
OB 8,5 Krew (cytrynian)
APTT (kwas kaolinowo-kefalinowy) 10 Osocze cytrynianowe
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) 13 Osocze cytrynianowe
Czas trombinowy 10 Osocze cytrynianowe
Fibrynogen 12 Osocze cytrynianowe
Oporność osmatyczna 15 Surowica
AT-III 30 Osocze cytrynianowe
Czynnik IX 80 Osocze cytrynianowe
Czynnik VIII 80 Osocze cytrynianowe
Czynnik Von Willebranda 80 Osocze cytrynianowe
D-dimery 30 Osocze cytrynianowe
Antykoagulant toczniowy – ilościowo 120 Osocze cytrynianowe
Antykoagulant toczniowy – jakościowo 36 Osocze cytrynianowe
Oporność na białko C 45 Osocze cytrynianowe
Komórki LE 20 Surowica
Resztkowa aktywność czynnika VIII – ilościowo 120 Osocze cytrynianowe
Resztkowa aktywność czynnika VIII – jakościowo 30 Osocze cytrynianowe
PMR (płyn móżgowo-rdzeniowy) 18
Mielogramy 50
Białko C 100 Osocze cytrynianowe
Białko S 100 Osocze cytrynianowe
Próba Sulkovitza 10 Surowica
Badania moczu
Mocz – analiza ogólna 10 Mocz
Mocz – glukoza 8 Mocz
Mocz – mikroalbuminuria 14 Mocz
Mocz – białko z DZM 8 Mocz
Liczba Addisa 8 Mocz
Test ciążowy 10 Mocz
Badania kału
Kał – badanie ogólne 7 Kał
Krew utajona w kale 15 Kał
Test na obecność lamblii (ELISA) 20 Kał
Kał na pasożyty (jedno oznaczenie) 10 Kał
Wymaz celofanowy  (kał na owsiki) 7
Resztki pokarmowe 6 Kał
Kał – tłuszcze i skrobie 10 Kał
Helicobacter pyroli w kale 50 Kał
Lamblie + Cryptococcus w kale 25 Kał
Yersinia posiew 40 Kał
Badania serologiczne
ASO ilościowe 12 Surowica
RF 12 Surowica
Odczyn Waaler-Rose 10 Surowica
CRP – ilościowe 10 Surowica
VDRL  (WR) 13 Surowica
VDRL rozdział  (VDRL, FTA-HBs, FTA, TPHA) 50 Surowica
Przeciwciała przeciwjądrowe SLE 20 Surowica
Anty CCP 45 Surowica
Przeciwciała anty N-DNA (latex) 20 Surowica
CRP-h sensit 20 Surowica
Grupa krwi z przeciwciałami 40 Krew pełna
Odczyn Coombsa-PTA 27 Krew pełna
Odczyn Coombsa-BTA 15 Krew pełna
Chemia kliniczna
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 10 Surowica
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) 10 Surowica
a-Amylaza (diastaza) [AMY] 10 Surowica
Cholinoesteraza (CHE) 18 Surowica
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 10 Surowica
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 8 Surowica
Fosfataza kwaśna (AcP) 15 Surowica
Fosfataza izoenzym kostny 25 Surowica
g-Glutamylo-granspeptydaza (gamma-GT) 10 Surowica
Kinaza kreatynowa (CK-NAC, CPK) 10 Surowica
Albumina 5 Surowica
Białko całkowite 6 Surowica
Białko frakcje (proteinogram) 21 Surowica
Bilirubina całkowita (Bil-T) 10 Surowica
Bilirubina bezpośrednia 10 Surowica
Cholesterol całkowity (CHOL) 10 Surowica
Cholesterol HDL  (metoda bezpośrednia) 13 Surowica
Cholesterol LDL  (metoda bezpośrednia) 13 Surowica
Trójglicerydy (TG) 12 Surowica
Lipidogram 30 Surowica
Glukoza we krwi z żyły 8 Surowica
Glukoza we krwi z palca 5 Surowica
Krzywa cukrowa (2-punktowa, 50g glukozy) 10 Surowica
Krzywa cukrowa (2-punktowa, 75g glukozy) 17 Surowica
Krzywa cukrowa (3-punktowa, 50g glukozy) 15 Surowica
Krzywa cukrowa (3-punktowa, 75g glukozy) 20 Surowica
Mocznik 10 Surowica
Kreatynina 10 Surowica
Kwas moczowy 10 Surowica
Jonogram (Na+, K+) 13 Surowica
Jonogram (Na+, K+)- mocz 13 Mocz
Sód 7 Surowica
Potas 7 Surowica
Chlorki 6 Surowica
Wapń całkowity 10 Surowica
Magnez 8 Surowica
Żelazo 9 Surowica
Gazometria 20 Krew heparynowa
Lipaza 23 Surowica
TIBC 10 Surowica
UIBC 10 Surowica
Lit 25 Surowica
Miedź 20 Surowica
Cynk 70 Surowica
Ołów 75 Osocze (krew cytrynianowa)
Wapń zjonizowany 10 Surowica
Glukoza do picia 3
Płyny z jam ciała 10
Glukoza u ciężarnych (50 g/1 h) 6 Surowica
Clearence Kreatyniny Endogennej 18 Surowica
Interleukina -1β 50 Surowica
Interleukina -6 Il-6 60 Surowica
Amoniak 26 Osocze EDTA
Erytropoetyna 26 Surowica
Aldolaza 50 Surowica
Fosfor.nieorg. 8 Surowica
Kwas mlekowy 20 Surowica
Panel RATUNKOWY 40 Surowica
Panel PRÓBY WĄTROBOWE 24 Surowica
Układ krzepnięcia APTT, PT, TT, Fb 32 Surowica
Panel ŻELAZOWY 24 Surowica
IMMUNODIAGNOSTYKA
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH III generacja 20 Surowica
FT 3  (wolne T3) 20 Surowica
FT 4  (wolne T4) 20 Surowica
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie) 25 Surowica
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 25 Surowica
17-hydroksykort (17-OHCS) 36 Mocz- zbiórka dobowa
17-kortykosteroidy (17-KS) 36 Mocz- zbiórka dobowa
Kwas 5-hydr.ind.oct. (5-HIAA) 36 Mocz- zbiórka dobowa
Kwas deltaaminolewulinowy (ALA) 41 Mocz- zbiórka dobowa
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) 31 Mocz- zbiórka dobowa
TSH III generacja 20 Surowica
FT 3  (wolne T3) 20 Surowica
FT 4  (wolne T4) 20 Surowica
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie) 25 Surowica
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 25 Surowica
Tyreoglobulina (TG) 60 Surowica
P.ciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 70 Surowica
T3 (trójjodotyronina) 25 Surowica
T4 (tyroksyna) 25 Surowica
Tyreoglobulina (TG) 60 Surowica
P.ciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 70 Surowica
Hormony płciowe
FSH – Folitropina 20 Surowica
LH – Lutropina 20 Surowica
E2 – Estradiol 20 Surowica
PRG – Progesteron 25 Surowica
PRL – Prolaktyna 20 Surowica
PRL I,  PRL II,  (MTC)  test z Metoclopramidem 20 Surowica
HCG-beta ilościowo 23 Surowica
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 26 Surowica
DHEA 40 Surowica
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) 25 Surowica
T – Testosteron 25 Surowica
Estriol wolny 40 Surowica
Androstendion 44 Surowica
17-OH  progesteron 45 Surowica
Testosteron wolny 50 Surowica
Wolna podjednostka HCG-beta  (F-HCG-beta) 50 Surowica
Pozostałe hormony
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 30 Osocze EDTA
Kortyzol 25 Surowica
Kortyzol w moczu 35 Mocz
Parathormon 35 Surowica
Hormon wzrostu 35 Surowica
Aldosteron 50 Surowica
Aldosteron w dobowej zbiórce moczu 50 Mocz
Tkankowy czynnik wzrostu  (IGF-1) 50 Surowica
Prokalcytonina 94 Surowica
IGF – BP3 55 Surowica
Renina 50 Surowica
Anty-CCP (przeciwciała p.cytrulinowe) 45 Surowica
Markery nowotworowe
PSA (specyficzny antygen prostaty) 28,5 Surowica
PSA-wolny 33 Surowica
AFP (alfa-fetoproteina) 28 Surowica
CA-125 (m.in. marker raka jajnika) 30 Surowica
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc) 33 Surowica
CA-19.9 (m.in. marker nowotworów p.pokarmowego) 33 Surowica
CEA (antygen karcinoembrionalny) 25 Surowica
TPS  (specyficzny polipeptyd tkankowy) 60 Surowica
B2 - mikroglobulina 40 Surowica
Białko S-100 110 Surowica
Monitorowanie stężenia leków
Teofilina 50 Surowica
Cyklosporyna monoklonalna 62 Surowica
Digoksyna 35 Surowica
Karbamazepina 37 Surowica
Kwas walproinowy 36 Surowica
Fenytoina 43 Surowica
Alkohol etylowy (tylko na zlecenie lekarza) 30 Surowica
Barbiturany – jakościowy 12 Mocz
Benzodwuazepiny w moczu  - jakościowy 12 Mocz
Fenotiazyny, salicylany - jakościowo 12 mocz
Methemoglobina- MetHb 20 Krew (EDTA)
Karboksyhemoglobina 20 Krew (EDTA)
Amfetamina – test jakościowy 12 Mocz
Metamfetamina – test jakościowy 12 Mocz
Kokaina – test jakościowy 12 Mocz
Morfina – test jakościowy 12 Mocz
Cannabinoidy (marihuana) – test jakościowy 12 Mocz
Trójcykliczne przeciwdepresyjne – jakościowo w moczu 12 Mocz
Fenobarbital 80 Surowica
Metadon – w moczu 12 Mocz
Diagnostyka choroby wieńcowej
CK-MB 25 Surowica
Troponina 25 Surowica
Mioglobina 25 Surowica
NT-proBNP – peptyd natiuretyczny 90 Surowica
Diagnostyka anemii
Ferrytyna 25 Surowica
Transferyna 20 Surowica
Witamina B12 33 Surowica
Kwas foliowy 33 Surowica
Ceruloplazmina 35 Surowica
Gastryna 80 Surowica
Diagnostyka cukrzycy
Fruktozamina 30 Surowica
C-peptyd 35 Surowica
Insulina 26 Surowica
Hemoglobina glikowana [HbA1c] 20 Krew (EDTA)
Anty-GAD 75 Surowica
Anty-IA2 75 Surowica
Diagnostyka infekcji
HBS  antygen – test jakościowy 10 Surowica
HBS – test potwierdzający 35 Surowica
Anty-HBS – test ilościowy  (p.ciała) – AUSAB 35 Surowica
Toksoplazma IgG – test ilościowy  (p.ciała) 25 Surowica
Toksoplazma IgM – test jakościowy  (p.ciała) 30 Surowica
Toksoplazmoza - awidność 60 Surowica
Różyczka – Rubella  IgG – test ilościowy  (p.ciała) 35 Surowica
Różyczka – Rubella  IgM – test jakościo.  (p.ciała) 35 Surowica
Herpes 1 i 2  IgG – test jakościowy 45 Surowica
Herpes 1 i 2  IgM – test jakościowy 45 Surowica
CMV IgG – test jakościowy (cytomegalia) 30 Surowica
CMV IgM – przeciwciała (cytomegalia) 35 Surowica
CMV – awidność 100 Surowica
Przeciwciała  anty – HCV  (WZW typu C) 30 Surowica
HIV – przeciwciała 20 Surowica
HIV – test potwierdzenia 250 Surowica
Mononukleoza  (odczyn lateksowy) 25 Surowica
Mykoplazma  IgG 45 Surowica
Mykoplazma  IgM 45 Surowica
EBV  IgM 52 Surowica
EBNA  IgG 52 Surowica
VCA IgG 52 Surowica
EA IgG 52 Surowica
Bruceloza  IgG 45 Surowica
Bruceloza  IgM 45 Surowica
Helicobakter pylori IgG – test ilościowy 40 Surowica
Helicobakter pylori – test jakościowy 20 Surowica
Przeciwciała  anty-Hbe 37 Surowica
Hbe-antygen 37 Surowica
Przeciwciała  anty-Hbc  IgM 37 Surowica
Przeciwciała anty-HAV  total 60 Surowica
Przeciwciała anty-HAV  IgM 55 Surowica
Antygen grypy  - typ A i B 40 Surowica
Borelioza IgG – test ilościowy 35 Surowica
Borelioza IgM – test jakościowy 35 Surowica
Borrelia  IgG – Western-blot 35 Surowica
Borrelia  IgM – Western-blot 35 Surowica
Yersinia  IgM 70 Surowica
Yersinia  IgG 70 Surowica
Krztusiec Bordatella pertussis IgG 45 Surowica
Krztusiec Bordatella pertussis IgM 45 Surowica
Toxocaroza IgG półilościowo 75 Surowica
Chlamydia pneumoniae  IgG 50 Surowica
Chlamydia pneumoniae IgM 50 Surowica
Chlamydia trachomatis  IgM 45 Surowica
Chlamydia trachomatis  IgG 45 Surowica
Chlamydia trachomatis  IgA 45 Surowica
Listerioza – test jakościowy 45 Surowica
HCV – RNA metoda PCR 380 Surowica
Odra IgG 50 Surowica
Odra IgM 50 Surowica
Variacella  zocter IgG- ospa wietrzna 70 Surowica
variacella  zocter IgM- ospa wietrzna 70 Surowica
Świnka IgG 50 Surowica
Świnka IgM 50 Surowica
Osteoporoza
Pyrylinks D  (marker resorpcji kości) 55 Mocz
Osteokalcyna  (marker tworzenia kości) 45 Surowica
Kalcytonina 50 EDTA/Surowica
25-OH  Witaminy D 40 Surowica
Witamina D3 metabolit  1,25(OH)2 280 Surowica
Porfiryny
Koproporfiryny 20 Mocz – dobowa zbiórka
Porfgobilinogen – PBG 30 Mocz – dobowa zbiórka
Porfiryny – ilościowo 30 Mocz – dobowa zbiórka
Porfiryny – jakościowo 8 Mocz – dobowa zbiórka
Inne
Homocysteina 40 Osocze na heparynę
Leptyna 80 Surowica
Aspergillus – antygen (latex jakościowo) 27 Surowica
Cryptoccoccus Ag (latex jakościowo) 27 Surowica
Candida Ag (latex jakościowo) 27 Surowica
Składniki dopełniacza i inne enzymy
C 1  inhibitor 120 Surowica
Alfa 1  antytrypsyna 40 Surowica
Complement C3 30 Surowica
Complement C4 30 Surowica
Lp (a) 28 Surowica
Apo A1 25 Surowica
Apo B 25 Surowica
Wolne łańcuchy kappa 75 Surowica
Wolne łańcuchy lambda 75 Surowica
Immunoglobuliny
Immunoglobuliny  IgA 25 Surowica
Immunoglobuliny  IgM 25 Surowica
Immunoglobuliny  IgG 25 Surowica
Immunoglobuliny  Iga, IgG, IgM (łącznie) 55 Surowica
Autoimmunologia
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne 45 Surowica
– test przesiewowy  (IIF, HEP-2)  (ANA 1)
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne  (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A(Ro), SS-B(La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza-I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) (IIF, Hep-2, DID)  (ANA 2) 85 Surowica
Przeciwciała przeciwjądrowe (min. hstonowe, Ku, i rib-P-Protein)  (IMMUNOBLOT)  (ANA 3) 115 Surowica
Przeciwciała mitochondrialne  (AMA)  (IIF) 55 Surowica
Przeciwciała mitochondrialne  (AMA) typu M2  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw dsDNA  (IIF, test Crithidium luciliae) 55 Surowica
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA  (pANCA i cANCA)  (IIF) 75 Surowica
Przeciwciała przeciw endomysium i retukulinie  IgA  EmA  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw endomysium i retukulinie  IgG  EmA  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw endomysium i retukulinie  IgG i IgA  EmA  (łącznie)  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw endomysium, retukulinie i gliadynie w klasie  IgA  (IIF) 75 Surowica
Przeciwciała przeciw endomysium, retukulinie i gliadynie w klasie  IgG  (IIF) 75 Surowica
Przeciwciała przeciw endomysium, retukulinie i gliadynie w klasie IgA i IgG  (łącznie)  (IIF) 125 Surowica
Przeciwciała gliadynowe  (AGA)  IgA  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała gliadynowe  (AGA)  IgG  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała gliadynowe  (AGA)  IgA i IgG – łącznie 105 Surowica
Przeciwciała przeciw retikulotinie  IgA  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw retikulotinie  IgG  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw retikulotinie  IgA i IgG – łącznie  (IIF) 105 Surowica
Przeciwciała pemphigus/pemphigoid  (IIF) 90 Surowica
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych  (anty GBM)  i błonie pęcherzyków płucnych  (Goodpasture’s Syndrome)  (IIF) 85 Surowica
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych  (anty GBM)  (IIF) 75 Surowica
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka  (APCA)  (IIF) 70 Surowica
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka  (APCA)  (IIF) 80 Surowica
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy  (IIF) 95 Surowica
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim  (ASMA)  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (receptorom cholinergicznym) i przeciwko mięśniówce serca (Miasthemia gravis)  (IIF) 95 Surowica
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca  (IIF) 85 Surowica
Przeciwciała anty-LKM  (IIF) 60 Surowica
Panel wątrobowy  PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM)  (IIF) 125 Surowica
Panel wątrobowy  SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, SLA/LP, AMA M2)  (Immunoblot) 105 Surowica
Panel wątrobowy  (anty-LKM, LPS, SLA)  (IIF) 75 Surowica
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa)  (IIF) 95 Surowica
Przeciwciała przeciw plemnikom  (IIF) 75 Surowica
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika  (IIF) 135 Surowica
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder  (IIF) 95 Surowica
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska  (IIF) 95 Surowica
Przeciwciała antykardiolipinowe  IgG  (ELISA) 65 Surowica
Przeciwciała antykardiolipinowe  IgM  (ELISA) 65 Surowica
Przeciwciała antykardiolipinowe  IgG i IgM  (ELISA) 115 Surowica
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie-1  IgG 85 Surowica
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie-1  IgM 85 Surowica
Przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie-1  IgG i IgM 155 Surowica
Przeciwciała przeciw protrombinie  IgG  (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw protrombinie  IgM   (IIF) 65 Surowica
Przeciwciała przeciw protrombinie  IgG i IgM  (IIF) 115 Surowica
Przeciwciała przeciw fosfatyfyloserynie  IgG  (IIF) 45 Surowica
Przeciwciała przeciw fosfatyfyloserynie  IgM  (IIF) 45 Surowica
Przeciwciała przeciw fosfatyfyloserynie  IgG i IgM  (IIF) 80 Surowica
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi  IgG  (IIF) 45 Surowica
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi  IgM  (IIF) 45 Surowica
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi  IgG i IgM  (IIF) 80 Surowica
Przeciwciała p. nukleosomom (ANuA), met. immunoblot 100 Surowica
Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG)  IgA – met. Elisa 85 Surowica
Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG)  IgG – met. Elisa 85 Surowica
Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG)  IgA i IgG (łącznie) – met. Elisa 155 Surowica
Przeciwciała p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR), met. RIA 105 Surowica
Przeciwciała przeciw Saccharomyces (ASCA) met. IIF 55 Surowica
Panel jelitowy (przeciwciała p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA), met. IIF 145 Surowica
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, przeciwciała p. mielinie), met. IIF, immunobloting 195 Surowica
Badania tkankowe 85 Wycinek skóry
Przeciwciała p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1), met. immunobloting 115 Surowica
ALERGIA – IgE całkowite
Alergia
IgE całkowite   (Immunoglobuliny IgE) 25 Surowica
ALERGIA – IgE specyficzne
Kurz, roztocza i inne składniki kurzu:
H3  – mieszanka kurzu domowego  (Bencard) 37 Surowica
D1  – roztocze kurzu domowego 37 Surowica
D2  – roztocze mączne 37 Surowica
D70  – Acarus siro 37 Surowica
D71  – Lepidoglyphus destructor 37 Surowica
D72  – Tyrophagus putescientiae 37 Surowica
I6  – karaluch-prusak 37 Surowica
E7  – odchody gołębia 37 Surowica
Sierści i pierza:
E1  – sierść kota 37 Surowica
E2  – sierść psa 37 Surowica
E3  – sięrść konia 37 Surowica
E6  – sierść świnki morskiej 37 Surowica
E78  – piórka papużki falistej 37 Surowica
E81  – naskórek owcy 37 Surowica
E82  – naskórek królika 37 Surowica
E70  – pierze (pióra gęsi) 37 Surowica
E84  – naskórek chomika 37 Surowica
E86  – pióra kaczki 37 Surowica
E201  – piórka kanarka 37 Surowica
Trawy i zboża:
G6  – tymotka łąkowa 37 Surowica
G12  – żyto/pyłki 37 Surowica
G3  – kupkówka pospolita 37 Surowica
G4  – kostrzewa łąkowa 37 Surowica
Drzewa:
T2  – olcha 37 Surowica
T3  – brzoza 37 Surowica
T4  – leszczyna 37 Surowica
T12  – wierzba 37 Surowica
T14  – topola 37 Surowica
Pleśnie:
M1  – Penicilium notatum 37 Surowica
M2  – Cladosporium herbarum 37 Surowica
M3  – Aspergillus fumigatus 37 Surowica
M4  – Mucor racemosus 37 Surowica
M5  – Candida albicans 37 Surowica
M6  – Alternaria tenuis 37 Surowica
Chwasty:
W6  – bylica pospolita 37 Surowica
W9  – babka lancetowata 37 Surowica
W10  – komosa biała 37 Surowica
Jajko:
F1  – białko jajka 37 Surowica
F75  – żółtko jajka 37 Surowica
F245  – jajko całe 37 Surowica
Produkty mlecze i sery:
F2  – mleko krowie 37 Surowica
F76  – alfa laktoalbumina 37 Surowica
F77  – beta laktoglobulina 37 Surowica
F78  – kazeina 37 Surowica
F81  – ser cheddar 37 Surowica
Produkty mączne:
F4  – pszenica 37 Surowica
F5  – żyto 37 Surowica
F6  – jęczmień 37 Surowica
F7  – owies 37 Surowica
F8  – kukurydza 37 Surowica
F9  – ryż 37 Surowica
F11  – gryka 37 Surowica
F14  – soja 37 Surowica
F79  – gluten 37 Surowica
Mięsa:
F26  – wieprzowina 37 Surowica
F27  – wołowina 37 Surowica
F83  – kurczak 37 Surowica
F88  – baranina 37 Surowica
F284  – indyk 37 Surowica
Ryby:
F3  – dorsz 37 Surowica
F40  – tuńczyk 37 Surowica
Warzywa:
F12  – groch 37 Surowica
F15  – fasola 37 Surowica
F25  – pomidor 37 Surowica
F31  – marchew 37 Surowica
F35  – ziemniak 37 Surowica
F48  – cebula 37 Surowica
F85  – seler 37 Surowica
F86  – pietruszka 37 Surowica
F244  – ogórek 37 Surowica
Owoce:
F33  – pomarańcza 37 Surowica
F44  – truskawka 37 Surowica
F49  – jabłko 37 Surowica
F92  – banan 37 Surowica
F94  – gruszka 37 Surowica
F255  – śliwka 37 Surowica
F84  – kiwi 37 Surowica
Orzechy i nasiona:
F13  – orzech ziemny 37 Surowica
F17  – orzech leszczyny 37 Surowica
F230  – orzech pistacjowy 37 Surowica
F256  – orzech włoski 37 Surowica
Inne – używki:
F93  – kakao 37 Surowica
F221  – kawa 37 Surowica
F105  – czekolada 37 Surowica
Przyprawy:
F89  – musztarda 37 Surowica
F280  – pieprz czarny 37 Surowica
F277  – koperek 37 Surowica
Owady:
I1  – jad pszczoły 37 Surowica
I3  – jad osy 37 Surowica
I71  – komar 37 Surowica
I73  – Chironomus pulmosus 37 Surowica
I75  – jad szerszenia 37 Surowica
Pasożyty:
P1  – glista ludzka 37 Surowica
P2  – tasiemiec 37 Surowica
P5  – Toxocara canis 37 Surowica
Tkaniny, ubiory:
K20  – wełna 37 Surowica
O1M  – bawełna 37 Surowica
Leki:
C10  – penicylina 37 Surowica
C70  – insulina wieprzowa 37 Surowica
C73  – insulina ludzka 37 Surowica
C204  – amoxycylina 37 Surowica
Inne:
F403  – drożdże 37 Surowica
K82  – latex 37 Surowica

Panele:
GP1 – Mieszanka traw wczesnych: 45 Surowica
kupkówka pospolita (G3), kostrzewa łąkowa (G4), wiechlina łąkowa (G8)
GP4 – Mieszanka traw późnych: 45 Surowica
tomka wonna (G1), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), trzcina pospolita (G7), żyto (G12), kłosówka wełnista (G13)
TP9 – Mieszanka drzew: 45 Surowica
olsza szara (T2), brzoza brodawkowata (T3), leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12)
WP3 – Mieszanka chwastów: 45 Surowica
bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), nawłoć pospolita (W12), babka lancetowata (W9), komosa biała (W10)
MP1 – Mieszanka pleśni: 45 Surowica
Alternaria tenuis (M6), Penicilium notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3) Candida ablicans (M5)
EP1 – Mieszanka naskórków I: 45 Surowica
naskórek psa (E5), naskórek kota (E1), naskórek konia (E3), naskórek krowy (E4)
EP71 – Mieszanka pierza: 45 Surowica
kacze pióra (E86), gęsie pióra (E70), kurze pióra, pierze indyka
FP5 – Panel dziecięcy (żywność): 45 Surowica
dorsz (F3), białko jaja (F1), orzech ziemny (F13), mleko krowie (F2), soja (F14), mąka pszenna (F4)
FP2 – Ryby, skorupiaki, owoce morza: 45 Surowica
dorsz (F3), krewetka (F24), łosoś (F41), małż jadalny (F37), tuńczyk (F40)
Alergeny w panelach
IgE sp.  PANEL POKARMOWY 170 Surowica
orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia.
IgE sp.  PANEL ODDECHOWY 170 Surowica
pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw (mix), żyta, bylicy sp., babki lancetowatej, D. Farinae, D. Pteronyssinus;
naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenius;
IgE sp.  PANEL MIESZANY 170 Surowica
orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna;
pyłek: brzozy brodawkowej, traw (mix), bylicy sp., D. Farinae, D. Pteronyssinus;
naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum;