A A A

Diagnostyka ginekologiczna

DIAGNOSTYKA GINEKOLOGICZNA
Rodzaj badania Cena PLN
I. Cytologie ginekologiczne (rozpoznanie w systemie Bethesda)
klasyczne badanie wymazu z szyjki macicy (cytologia szkiełkowa) 30 zł
cytologia na podłożu płynnym (LBC) 80 zł
II. Badania cytologiczne wraz z analizą molekularno-genetyczną wirusów HPV (Human papilloma virus)
cytoHPVtest-Genotype – skojarzony test na obecność DNA wirusów HPV i cytologią na podłożu płynnym (LBC) 300 zł
cytoHPVtest-HR - test skriningowy na obecność DNA wirusów HPV wysokiego ryzyka (15 typów onkogennych, bez rozróżnienia typu) wraz z cytologią na podłożu płynnym 200 zł
- opcja dodatkowego genotypowania w przypadku dodatniego testu cytoHPVtest-HR 150 zł
cytoHPVtest-mRNA - test najnowszej generacji z certyfikatem CE-IVD na obecność  mRNA onkogenów E6/E7 wirusów HPV wraz z cytologią na podłożu płynnym (LBC) 400 zł
III. Inne testy molekularno-genetyczne uzupełniające cytologię na podłożu płynnym (LBC)
CT/NG-test – test podwójny na obecność Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae w materiale z cytologii LBC 80 zł*
Tv-test – badanie na obecność Trichomonas vaginalis w materiale z cytologii LBC 80 zł*
HSV-test – badanie na obecność wirusów HSV 1/2 (Herpes Simplex Virus typ 1 i 2) 80 zł*
w materiale z cytologii LBC
80 zł*
Myco/Ureaplasma-test – badanie skriningowe na obecność bakterii Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum w materiale z cytologii LBC
* Do ceny należy doliczyć koszt cytologii na podłożu płynnym (LBC). W przypadku zlecenia więcej niż jednego testu uzupełniającego, opłatę za cytologię płynną pobiera się jednokrotnie.
IV. Testy skojarzone ukierunkowane na profilaktykę raka szyjki macicy i wykrywanie najczęstszych patogenów przenoszonych drogą płciową (STD) u kobiet
Panel I: cytologia LBC + HPV-HR + CT/NG + Tv + HSV + Myco/Ureaplasma 380 zł
Panel II: cytologia LBC + HPV-Genotype + CT/NG + Tv + HSV + Myco/Ureaplasma 450 zł
Panel III: cytologia LBC + HPV-mRNA + CT/NG + Tv + HSV + Myco/Ureaplasma 520 zł
V. Diagnostyka Streptococcus agalactiae (GBS) u kobiet ciężarnych
Test molekularno-genetyczny (real-time PCR) o wysokiej czułości i specyficzności wykrywający u kobiet ciężarnych kolonizację szczepami paciorkowców 120 zł
β-hemolizujących, wykonywany przed planowanym terminem porodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
VI. Prenatalne testy biochemiczne
Test podwójny (Free HCGbeta + PAPP-A) 250 zł
AFP 120 zł
PIGF 200 zł
sFlt-1 200 zł