A A A

Badania słuchu

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU:

AUDIOMETRIA TONALNA

TYMPANOMETRIA I ODRUCHY STRZMIĄCZKOWE

AUDIOMETRIA SŁOWNA

Zapraszamy Państwa  do udziału w akcji profilaktycznej, mającej na celu wczesne wykrywanie ubytków słuchu. Ubytki słuchu powstają u większości osób stopniowo i w sposób niezauważalny. Im wcześniej ubytek słuchu zostanie rozpoznany, tym mniej trudności wystąpi podczas wyboru najlepszej możliwej pomocy.

 

BADANIE WYKONUJE:

mgr EWA KAWECKA

Audioprotetyk

 

Informacje i zapisy w Rejestracji:  tel.  91 311 33 01